Česta pitanja

Online panel čini grupa registrovanih korisnika koji popunjavanjem anketa učestvuju u istraživanju tržišta. Na taj način učesnici panela svojim odgovorima utiču na formiranje trendova i razvoj konkretnih proizvoda i usluga – od cene i osobina do grafičkog dizajna i marketinga. Kompanije koje naručuju ankete razmatraju stavove ispitanika, pa je odgovaranje na upitnike direktan način da utičete na svet oko sebe.

Da biste postali član potrebno je da ispunite kratak upitnik sa osnovnim kontakt podacima. Nakon toga će vam na e-poštu stići uputstvo sa aktivacionim linkom preko koga ćete potvrditi svoju registraciju, kako biste se uspešno registrovali na naš panel. Registracija i članstvo u online panelu je besplatno.

Sve osobe starije od 16 godina koje imaju otvoren nalog e-pošte, broj telefona i koje su voljne da učestvuju u najrazličitijim vrstama istraživanja popunjavanjem elektronskih upitnika.

Da biste postali član online panela potrebno je da kreirate profil, odnosno da popunite kratak upitnik sa najosnovnijim demografskim podacima (ime i prezime, pol, godište, adresu za dostavu vaučera, broj telefona). Svaka osoba ima pravo da se na panel prijavi isključivo sa jednom e-mail adresom.

Sistem nagrađivanja funkcioniše po principu bodova koje dobijate kao nagradu za vaše učešće i uloženo vreme.
Nakon registracije i popunjavanja pristupnog upitnika dobićete prvih 100 bodova. Svaki naredni upitnik, u zavisnosti od dužine i složenosti, donosi određeni broj bodova o čemu ćete biti obavešteni putem poziva za učešće koji dobijate putem e-pošte.

Za određene ankete moguće je i delimično osvajanje poena, a sve u zavisnosti od broja pitanja na koje ste odgovorili u toj anketi. O ovoj opciji korisnici će biti obavešteni u pozivnom e-mailu za konkretnu anketu.

Kada popunite upitnik bodovi će biti deponovani na vaš korisnički nalog.

Nakon što sakupite određeni broj bodova, iste možete zameniti za neki od ponuđenih vaučera koji odaberete na vašem korisničkom nalogu.

Na vašem nalogu na stranici “Nagrade” naveden je trenutni broj poena koji ste osvojili učešćem u anketama, kao i ponuda vaučera za koje možete zameniti osvojene poene.

Kada aktivirate zahtev za vaučer, u roku od 30-60 dana nagrada će postati dostupna za preuzimanje. Na mejl ćete dobiti obaveštenje da je nagrada spremna, a e-vaučer će se pojaviti na Vašem nalogu u sekciji Nagrade/Istorija nagrada/Preuzmi nagradu. E-vaučer možete iskoristiti u bilo kojoj odabranoj prodavnici očitavanjem bar koda sa mobilnog telefona.

U svakom trenutku možete prestati sa popunjavanjem i vratiti se tamo gde ste stali sa popunjavanjem ankete, koristeći isti link koji ste dobili u pozivu. Odgovori na pitanja koja ste do prekida označili će ostati zapamćeni. Obratite pažnju na datum do kada je anketa aktivna, kao i na činjenicu da bodove dobijaju samo ispitanici koji do kraja završe anketu (ukoliko nije drugačije naznačeno).

Podatke korisnika panela čuvamo u zaštićenoj bazi podataka i ne delimo ih sa kompanijama za koje radimo istraživanja. Vaše odgovore prosleđujemo kompanijama u anonimnom obliku. Na vašu e-mail adresu ne šaljemo marketinški material, već isključivo pozive za učešće u anketama i komunikaciju oko isporuke vaučera.

Kreiranje profila vas ne obavezuje na učešće u panelu i možete odabrati da li ćete učestvovati u konkretnom istraživanju ili ne.

Pri registraciji za panel neophodno je odabrati zemlju u kojoj imate prebivalište i boravite duže od 12 meseci, a bez obzira na državljanstvo koje posedujete.

Za svaku anketu potrebna je precizno definisana ciljna grupa, pa se tako informacijama koje ostavljate u pristupnom upitniku kvalifikujete za učešće u relevantnim anketama.

Kako se ankete sprovode elektronskim putem, sva komunikacija odvija se isključivo putem adrese e-pošte koju ste ostavili pri registraciji.

Ukoliko budete zainteresovani da u istraživanjima učestvujete lično – na fokus grupama uz dopunske podsticaje – pri registraciji će vam biti ponuđena opcija za dozvolu da vas možemo kontaktirati i za ovu vrstu istraživanja.

Popunjavanje anketa je brzo i jednostavno i najčešće ne traje duže od desetak minuta. Kako anketu možete popunjavati sa bilo kog mesta gde imate pristup internetu, možete iskoristiti vreme u prevozu ili dok čekate u redu da odgovorite na anketu.

Pozive za učešće u anketama na online panelu dobijaćete par puta mesečno, a ukoliko se prijavite da uživo učestvujete u istraživanjima na focus grupama možete očekivati pozive više puta godišnje.

Često se dešava da je profil ispitanika koje pozivamo unapred određen potrebama istraživanja, pa se dešava da različiti ispitanici dobijaju pozive za različite ankete.

Za svako istraživanje previđen je potreban broj ispitanika. Ukoliko je dovoljan broj ispitanika već popunio anketu, svaki sledeći ispitanik će dobiti obaveštenje da je kvota već ispunjena. Upravo iz ovog razloga preporučujemo da se odgovorite na anketu u što kraćem vremenskom roku od momenta primanja poziva na e-mail adresu, kako bi šanse da zaradite poene bile izvesnije.

Za svako istraživanje potreban je odgovarajući profil ispitanika. Ukoliko je sistem prekinuo anketu nakon nekoliko popunjenih odgovora znači da ispitanik ne zadovoljava traženi profil, odnosno da vas je neki od vaših odgovora isključio iz daljeg popunjavanja ankete.

Ukoliko korisnik ne želi da prima pozive za ankete ili fokus grupe u nekom ograničenom vremenskom periodu potrebno je da pristupi korisničkom nalogu i na stranici Moji podaci deaktivira slajdere za učestvovanje u Online panelu i/ili Fokus grupama.

U slučaju da korisnik želi trajno da prestane da bude član Panela ili želi da prekine obradu svojih podataka, potrebno je da pošalje email sa ovim zahtevom na adresu panel@deep-dive.rs nakon čega će najkasnije u roku od 7 dana od primljenog emaila svi podaci člana, osim email adrese, biti obrisani.

Deaktiviranjem naloga prestaje pravo korisnika na pristup Panelu, a svi prikupljeni poeni koji do trenutka deaktivacije nisu bili pretvoreni u vaučer, poništavaju se.

Česta pitanja | Deep Dive