Politika kolačića

  1. Osnovni podaci

Preduzeće za istraživanje tržišta i savetovanje Deep Dive doo Beograd – Stari Grad, Terazije 43/11, mb: 20948671, pib: 108187991 (u daljem tekstu “Deep Dive”/”DDP”/”DD”) u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.
Politikom kolačića uređuje se vrsta kolačića koje koristi DDP, podaci koji se prikupljaju na osnovu kolačića i način na koji se prikupljeni podaci dalje koriste. Politika kolačića predstavlja sastavni deo Politike Privatnosti kojom je bliže regulisan postupak korišćenja, čuvanja i obezbeđivanja ličnih podataka korisnika DDP.
Detaljnije odgovore na pitanja i informacije o pravima korisnika DDP u vezi sa ličnim podacima koji se na ovaj način prikupljaju korisnici DDP mogu dobiti kontaktiranjem DDP putem email adrese panel@deep-dive.rs

  1. Šta su to “kolačići”

Kolačić predstavlja kompjutersku datoteku koja se aktivira i učitava na pretraživaču korisnika prilikom pristupa veb stranici ili mobilnoj aplikaciji bez obzira na vrstu uređaja koji se koristi. Veb stranice, odnosno aplikacije postavljaju kolačiće na uređaju posetilaca kako bi se sačuvale različite informacije, pretežno koje se odnose na samog korisnika i uređaj koji korisnik koristi za pregled veb stranice odnosno pristup aplikaciji. Posetom veb stranici ili mobilnoj aplikaciji, kolačići mogu da pošalju podatke pretraživaču korisnika i omogućavaju pretraživaču da šalje podatke na originalnu veb stranicu odnosno aplikaciju. Kolačići ne omogućavaju direktanu identifikaciju korisnika. Njima se preuzimaju određeni podaci u vezi sa uređajem koji korisnik koristi, pretraživačem ili aplikacijom koju korisnik posećuje. U određenim slučajevima, može se preuzeti i podatak geolokacije korisnika.

  1. Čemu služe “kolačići”

Kolačići omogućavaju veći nivo personalizacije i funkcionalnosti veb sajtovima ili aplikacijama kojima korisnici pristupaju. Kolačići su zastupljeni skoro na svim veb sajtovima koji prilikom posete beleže kočaćiće na uređaj korisnika (pretraživač ili aplikaciju) ili ga ponovo učitavaju sa uređaja (računa, smartphone itd.).
Kolačići beleže izbore korisnika, što omogućava korisniku da ne unosi iste detalje prilikom svakog pristupa veb stranici ili aplikaciji.

  1. Vrste “kolačića”

Kolačići koji se prikupljaju preko uređaja korisnika (pretraživača ili aplikacije) su kolačići prve strane.

Kolačići prve strane

Prestavljaju kolačiće koje DDP prikuplja pri poseti veb stranici ili aplikaciji DDP. Nakon ponovnog pristupa veb stranici ili aplikaciji DDP, kolačići koji su prikupljeni od strane internet pretraživača korisnika identifikiju se na veb sajtu ili aplikaciji DDP.

DDP koristi tehničke i funkcionalne kolačiće:

Tehnički – neophodni podaci

Tehnički kolačići su neophodni za pravilno funkcioniranje veb stranice ili aplikacije. Oni omogućavaju nesmetanu elektronsku komunikaciju korisnika DDP sa DDP. Služe za identifikaciju tačaka povezivanja, otkrivanje grešaka u povezivanju, sigurnost veb stranice itd.
Takođe, tehnički podaci omogućavaju pružanje eksplicitno zatraženih online komunikacionih usluga (podešavanje prikaza ekrana, čuvanje podataka unetih u obrasce itd.).
Saglasnost korisnika nije potrebna za korišćenje tehničkih podataka od strane DDP i ne može onemogućiti od strane korisnika DDP. Bez ovih kolačića, delovi naše veb stranice ili aplikacije neće pravilno raditi.

Funkcionalni kolačići – neophodni podaci

Ovi kolačići omogućavaju veb stranici i aplikaciji DDP da memoriše podešavanja korisnika, na osnovu čega se pri ponovnoj poseti korisnika DDP-u (veb stranici ili aplikaciji), isti ne moraju ponovo podešavati od strane korisnika, Ovi podaci su deo aplikacije DDP i takođe se ne mogu onemogućiti od strane korisnika. Bez ovih kolačića, delovi naše veb stranice ili aplikacije neće pravilno raditi.

  1. Saglasnost za prikupljanje podataka putem kolačića

Prilikom prve posete veb stranici ili aplikaciji DDP, aktivira se opcija za podešavanje kolačića koja pruža mogućnost korisniku da prihvati ili odbije kolačiće.
Korisnik u svakom momentu može da opozove datu saglasnost u opciji upravljanje kolačićima na veb stranici ili aplikaciji.

  1. Trajanje podataka prikupljenih preko kolačića

Trajni kolačići čuvaju prikupljene podatke na veb pretraživaču korisnika dok ne istekne rok trajanja kolačića ili dok ga korisnik ne ukloni.
Privremeni (sesijski) kolačići čuvaju prikupljene podatke do momenta kada korisnik zatvori svoj pretraživač.

  1. Prava korisnika

Korisnik DDP ima pravo da zahteva pristup, ispravku ili brisanje prikupljenih podataka od strane DDP.
Korisnik DDP ima sva prava garantovana relevantnim propisima a koja su detaljnije obrazložena u Politici privatnosti čiji sastavni deo čini ova Politika kolačića.

  1. Sigurnost podataka

DDP obezbeđuje sigurnost prikupljenenih podataka. Informacije o podacima su zaštićene od neovlašćenog pristupa, upotrebe i uništavanja od strane bilo kog trećeg lica.

  1. Izmena Politike kolačića.

Politika kolačića je poslednji put ažurirama dana 01.06.2022 godine.

Izmena i dopuna Politike kolačića biće izvršena po potrebi, i objavljena na veb stranici DDP.

Politika kolačića - Online Panel Deep Dive