ANKETE ONLINE

Online panel čini grupa registrovanih korisnika koji popunjavanjem anketa učestvuju u istraživanju tržišta.
Na taj način učesnici panela svojim odgovorima utiču na formiranje trendova i razvoj konkretnih proizvoda i usluga – od cene i osobina do grafičkog dizajna i marketinga.
Kompanije koje naručuju ankete razmatraju stavove ispitanika, pa je odgovaranje na upitnike direktan način da utičete na svet oko sebe.

Online panel - Online Panel Deep Dive